همراهان همیشگی البرز سفر استرک

از این پس با در دست داشتن کارت عضویت در باشگاه مشتریان از تخفیفات ویژه تورها و امکانات مختلف پزشکی، بیمه، غذا، سرویس خودرو با شرکت های معتبر طرف قرارداد با البرز سفر استرک استفاده کنید.

با استرک تراول دیگر نگران هیچ چیز نباشید